Kontakt

Mesečna cena reklame na svim stranicama sajta je 6000 dinara.
Ukoliko želite da se pored ovog sajta reklamirate i na mom omiljenom sajtu, mesečna cena na svim stranicama oba sajta je 10000 dinara.