Elegični haiku

Ljudi u busu smrde previše,
Ljudi u busu smrde sve više,
Nikada ne peru svoje smrdljive kapute
Santa Maria della salute.

Leave a Reply

Your email address will not be published.